Herontwikkeling Heineken hoek te Amsterdam

Samen met Heineken Nederland B.V. hebben wij de ambitie de Heineken Hoek ingrijpend te veranderen, met als doel een kwalitatieve herpositionering van de Heineken Hoek door middel van een uitgesproken en hoogwaardige architectuur. De voormalige Heineken Hoek sluit niet goed aan bij de omliggende panden, daarnaast verdient deze markante locatie midden op het Leidseplein een spraakmakend gebouw.

Historie

Rond 1900 is de voormalige Heineken Hoek gerealiseerd. Er werd een hoger gedeelte aan de zijde van het Leidseplein en een lager gedeelte aan de zijde van het Kleine-Gartmanplantsoen gebouwd. In een later stadium is het aangrenzende gebouw aan het Kleine -Gartmanplantsoen betrokken bij de Heinekenhoek, dit is waarneembaar in de gevelgeleding. In een latere fase zijn de drie grote dakkapellen op het lagere middengedeelte geplaatst. De plint en de verdiepingen kwamen niet overeen met de verdeling van het originele hoekpand. Door de kleurstelling is evenwel getracht een eenduidig beeld op te wekken.

Het voormalige gebouw is noch rijksmonument, noch gemeentelijk monument. Het gebouw had een zeer beperkt historische waarde en draagt door het gebruik geen bijzondere culturele waarde in zich.

Ontwerp
Tekening bouwhoogtes nieuwbouw en de aangrenzende panden

In 2011 is een prijsvraag uitgeschreven voor de realisatie van een nieuw pand op de locatie van de Heineken Hoek. Hierbij zijn een viertal architectenbureaus uitgenodigd: MVSA Architects, Dam en Partners Architecten, Dok Architecten en UN Studio. Van de vier ingezonden ontwerpen is vanuit de samenwerking tussen Caransa Groep B.V. en Heineken Nederland B.V. én in nauw overleg met de gemeente Amsterdam, de keuze gemaakt voor het ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau MVSA Architects.

Het nieuwe pand telt zes bouwlagen en een kelder. De bouwhoogte van het nieuwe volume sluit aan op de bouwhoogtes van de aansluitende panden. De dakopbouw wijkt op vergelijkbare wijze terug zoals bij de aangrenzende panden en vormt zo de gewenste beëindiging van het bouwblok.

“De huidige serre is in het nieuwe plan verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een transparante luifel waaronder het terras en de entrees zich bevinden”

In het nieuwe plan zal de horeca verdeeld worden over de kelder, de begane grond en de eerste verdieping. De verdiepingen daarboven zijn bestemd voor een hoogwaardig 4-sterren hotel. De nieuwe combinatie van functies draagt, samen met de zorgvuldig en expressief vormgegeven architectuur, positief bij aan de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied.

Gevel
Het nieuwe gebouw krijgt een dubbele gevel. Dit betekent dat er sprake is van een binnengevel en een glazen buitengevel. De binnengevel wordt voorzien van wit plaatmateriaal in een driehoekig patroon met drie verschillende dieptes, waardoor er een subtiel reliëf ontstaat. Dit materiaal, de kleur en het patroon worden voortgezet in het dak, waar dezelfde elementen het beeld bepalen. De buitengevel is opgebouwd uit glazen driehoeken die onder verschillende hellingshoeken zijn geplaatst.

“De transparante gevel zal een helder en fris aanzicht geven aan het Leidseplein”

De glazen, diamantvormige buitengevel van het nieuwe ontwerp refereert naar de beroemde diamant Koh-I-Noor. Perzisch voor: “Berg van Licht”.
Deze diamant is door de heer Voorzanger, een van de gerenommeerde diamantslijpers uit het verleden, in opdracht van het Britse Koningshuis in Amsterdam geslepen.

In de avond wordt de binnenzijde van de gevel subtiel aangelicht door energiezuinige LED verlichting.

Commissie voor Welstand en Monumenten
Het nieuwe plan voor de Heineken Hoek maakt integraal onderdeel uit van de stedenbouwkundige vernieuwing van het Leidseplein en omgeving.

Met de keuze voor een transparante uitstraling, kwalitatief duurzame materialen en de aansluiting op de bouwhoogtes van de aangrenzende panden, zal met het nieuwe ontwerp rust worden gebracht in het huidige aanzicht en de beleving van het Leidseplein. In overleg met de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam is een voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw tot stand gekomen. Het ontwerp past binnen de door de gemeente vastgestelde bouwenvelop en binnen de kaders die gelden voor de binnenstad, zoals geformuleerd in het beleidsdocument “de Schoonheid van Amsterdam”. Het plan is voorgelegd en getoetst aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. De aandachtspunten zijn vervolgens meegenomen in de verdere planuitwerking en hebben geleid tot het definitieve en goedgekeurde ontwerp.

Duurzaamheid

Een duurzaam gebouw
Vanaf de eerste stap in het ontwerpproces is door alle betrokken partijen rekening gehouden met de ambitie om een duurzaam en energiezuinig gebouw te realiseren.
Maatregelen die getroffen worden zijn onder andere:
– Hergebruik van materialen
– Hoogwaardige isolatiematerialen
– Duurzame materialen (o.a. FSC hout)
– Energiezuinige verlichting
– Verlichtingsinstallatie met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling
– Waterbesparende toiletafstelling
– Warmtepomp voor koeling en verwarming
– Zonnepanelen
– Co2 regeling op ventilatie
– Zelfsluitende kranen
– Rekening houden met de aanwezige flora en fauna
– Monitoren installaties met als doel bewustwording van het energieverbruik
– Bewuste omgang met afval, scheiden en minimaliseren

Betrokken partijen
Huurder – Heineken Nederland B.V.
Architect – MVSA Architects B.V.
Constructeur – Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.
Installatieadviseur – Hiensch Engineering B.V.
Bouwfysica en brandveiligheid – Peutz B.V.
Ruimtelijke onderbouwing – BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu B.V.
Grondonderzoek: Fugro Geoservices B.V.
Sloop- en grondwerk en bemaling: I. Deegen & Zoon B.V.
Damwanden en Heiwerk: Gebr. Van ’t Hek B.V.

Planning

Sloopwerkzaamheden gereed
Funderings- en grondwerkzaamheden: mei t/m oktober/ november 2021
Aanvang ruwbouw werkzaamheden: eind 2021
Totale bouwtijd: 18 maanden
Oplevering: zomer 2023

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht januari 2021
De sloop van de Heineken Hoek gaat van start!

Nieuwsbericht maart 2021
Bierglazen op de Heineken Hoek zijn verwijderd!

Nieuwsbericht juli 2021
Bouwkuip werkzaamheden Heineken Hoek in volle gang

Nieuwsbericht oktober 2021
Kelderput Heineken Hoek bijna op diepte

Informatiebrieven van de bouwkundig aannemer J.P. van Eesteren.

Informatiebrief nr. 1 d.d. 28 september 2021
Informatiebrief #1 Heineken Hoek sept-21

Overige informatie

Wenst u op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van het project, dan kunt u onderstaand uw gegevens invoeren. Specifieke vragen over het project kunt u stellen via: prheinekenhoek@caransa.nl.