Privacybeleid Caransa Groep

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Caransa Groep B.V. (en gelieerde en verwante vennootschappen) zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
De door u verstrekte persoonsgegeven zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Caransa Groep B.V. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of uitvoering van diensten. Dit gebeurt uitsluitend als derden de gegevens gebruiken voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Mochten er vragen zijn dan kunt u ons bereiken op:
info@caransa.nl
020-6 625 625
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam