The Bridge Amsterdam

Op het braakliggende perceel aan de Paasheuvelweg 22 (waar voorheen twee kantoorpanden stonden) wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuw gebouw – The Bridge – waarin een mix van wonen, werken en maatschappelijke functies wordt gevestigd. Het project is ontworpen door Dam & Partners Architecten. In totaal worden er 162 appartementen gerealiseerd en circa 9.600 m² aan kantoorruimtes. Om de levendigheid in het gebied te stimuleren worden tevens maatschappelijke/ openbare voorzieningen gevestigd in het gebouw, zoals onder andere horeca, een sportschool en een juicebar.

Ontwerp
Volumes Small - Medium - Large
Aanzicht vanaf de Muntbergweg
Groene corridor

The Bridge Amsterdam

Van de omgeving bij Amstel III gaat niet direct bij iedereen het hart sneller kloppen. Bij het realiseren van ‘The Bridge’ hebben we verder gekeken dan dat en zagen wij de grote mogelijkheden van dit groeiende stadsgebied, op fietsafstand van het centrum van Amsterdam. Het gebied is goed bereikbaar door de vele uitvalswegen en dankzij de goede OV verbindingen. Wonen of werken in ‘The Bridge’ is als wonen of werken in een nieuwe wijk, maar dan op fietsafstand van het centrum van Amsterdam. En met eet-, sport- en recreatiemogelijkheden om de hoek. Zo verwijzen wij met de naam van het nieuwe gebouw, naar een brug, wat symbool staat voor het makkelijk bereiken van de metropool Amsterdam. Ook staat een brug voor kracht, stabiliteit en balans. Deze kernwoorden zijn op architectonische wijze te herleiden uit het gebouw.

Woongebied Amstel III

Het woongebied van Amsterdam Zuidoost breidt zich uit. Amstel III verandert de komende jaren van een kantoorwijk in een levendige stadswijk waar je plezierig kunt wonen, werken en sociale activiteiten kunt ondernemen. Tot 2027 worden hier zo’n 5.000 kleinere stadswoningen gebouwd. Na 2027 kunnen hier nog eens 10.000 woningen bijkomen. In het gebied worden in de toekomst tevens scholen, kinderopvang, horeca, gezondheids- en jongerencentrum, supermarkten en (sport)parken gerealiseerd. Langs het spoor en tussen de ArenA en de Ikea komen parken om te sporten en te ontspannen. Het gebied stimuleert mensen om veel te gaan lopen, fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken.

Ontwerp

Het nieuwe gebouw gaat bestaan uit een samengesteld volume van kantoren, woningen, voorzieningen en parkeren. Het volume van het nieuwe gebouw is bepaald aan de hand van de door de gemeente Amsterdam opgestelde gebiedsvisie, waarin de schaalmix Small – Medium – Large is vastgelegd. De schaalmix heeft als doel de massa van de bebouwing te verdelen over de kavel. Twee “large” volumes van verschillende hoogtes staan op een “medium” sokkel. Langs de corridor bevindt zich een “small” volume met grondgebonden woningen. Op deze manier sluit het plan zowel op de grotere stad als op de beleving op straat aan.

Het complex bestaat uit twee torens van circa 40 en 60 meter hoog die op de begane grond met elkaar zijn verbonden. Onder het gehele gebouw wordt een volledig verdiepte parkeerkelder met ruim 100 parkeerplaatsen gerealiseerd. Tevens wordt op de begane grond en 1e verdieping ruimte geboden voor fietsen en scooters. In de hoge toren en gedeeltelijk op de begane grond worden in totaal 162 appartementen gerealiseerd, waarvan 32 bestemd zijn voor sociale huur en 130 appartementen voor middensegmenthuur. De twee- en driekamerappartementen variëren in grootte van 40 tot 90 m² en beschikken allemaal over een eigen buitenruimte (balkon). De tien verdieping tellende toren is bestemd voor kantoorruimtes (in totaal circa 9.600 m²). Elke verdieping beschikt over een buitenruimte, op de 5e verdieping wordt een ruimte daktuin gerealiseerd. Op de begane grond en op de eerste verdieping worden maatschappelijke/ openbare functies gerealiseerd, waaronder een sportschool, horeca en een juicebar.

De woon- en kantoortoren krijgen een gescheiden entree. De groene patio op de begane grond, grenzend aan de grondgebonden woningen, biedt toegang tot de horeca. De architectuur van de verschillende volumes laat duidelijk de functie zien die zij herbergen. De kantoortoren wordt rondom voorzien van grote raampartijen die van vloer tot plafond lopen. De glasvlakken worden horizontaal onderbroken door witte betonbanden en verticaal door rood/terracotta gekleurde natuurstenen penanten/kolommen. De woontoren wordt voorzien van rood “terrazzo” (gepolijst) prefab beton, gecombineerd met antraciet aluminium puien die de gehele verdiepingshoogte beslaan. De grondgebonden (“small-scale”) woningen worden geheel opgebouwd uit hout, zowel constructief als in de afwerking. Zo wordt de gevel voorzien van zwart gebrand Shou Sugi hout in combinatie met een lichte kleur hout. Het trottoir en de publiek toegankelijke buitenruimte krijgen een groen karakter en worden hoogwaardig ingericht.

Betrokken partijen

Architect: Dam & Partners B.V.

Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.

Installatieadviseur: Valstar Simonis B.V.

Bouwfysica & Brandveiligheid: Peutz B.V.

Ruimtelijke onderbouwing: BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu B.V.

Sloopwerkzaamheden: I. Deegen & Zn. B.V.

Funderingswerkzaamheden: Gebr. van ‘t Hek B.V.

De uitvoerende partijen voor de realisatie van de nieuwbouw zijn nog niet bekend.

Duurzaamheid

In het project wordt met de bouw, gebruik van materialen en het in gebruik nemen van het gebouw het aspect duurzaamheid meegenomen. Alle dakvlakken worden benut om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsopgaven binnen het gebied. Denk hierbij aan regenopvang, daktuinen die de biodiversiteit vergroten en het opwekken van energie met zonnepanelen.

Het streven is om het casco van het gehele gebouw WELL-Gold te certificeren. Afhankelijk van de wensen van de huurders geldt dit tevens voor de afbouw/ inrichting van het gebouw. WELL is het eerste en enige certificeringssysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. De certificering richt zich op zeven aandachtsgebieden: lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Deze elementen zijn gebaseerd op medisch-wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis van de WELL Building Standard.

Planning

Start sloop: januari 2021 (gereed)

Start bouw: Q3-2021

Oplevering: Q1-2025 (gefaseerd)

Nieuwsberichten
Overige informatie

Op onze nieuwe projectwebsite www.thebridgeamsterdam.nl kun je meer informatie vinden over het project.

Indien je interesse hebt in een kantoorruimte of een maatschappelijke ruimte kun je een mail sturen naar huren@caransa.nl .

Bij interesse in een woonruimte kun jij hier je eigen persoonlijke account aanmaken, hierin kan je ook je woonwensen aangeven en kunnen wij jou op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Specifieke vragen over het project kunt u stellen via: thebridge@caransa.nl.