Nieuwbouw Paasheuvelweg 22 Amsterdam

Op het perceel gelegen aan de Paasheuvelweg 22 (Amsterdam), waar momenteel twee kantoorpanden staan, wordt een nieuw complex gerealiseerd. Het project is ontworpen door Dam & Partners Architecten. In het nieuwe pand wordt een mix van wonen, werken en maatschappelijke functies gevestigd. Er worden in totaal 162 appartementen gerealiseerd en circa 9.600 m² aan kantoorruimtes. Om de levendigheid in het gebied te stimuleren worden tevens maatschappelijke/ openbare voorzieningen gevestigd in het gebouw, zoals onder andere horeca, een sportschool en winkels.

Ontwerp
Volumes Small - Medium - Large
Aanzicht vanaf de Muntbergweg
Groene corridor

Woongebied Amstel III
Het woongebied van Amsterdam Zuidoost breidt zich uit. Amstel III verandert de komende jaren van een kantoorwijk in een levendige stadswijk waar je plezierig kunt wonen, werken en sociale activiteiten kunt ondernemen. Tot 2027 worden hier zo’n 5.000 kleinere stadswoningen gebouwd. Na 2027 kunnen hier nog eens 10.000 woningen bijkomen. In het gebied worden in de toekomst tevens scholen, kinderopvang, horeca, gezondheids- en jongerencentrum, supermarkten en (sport)parken gerealiseerd. Langs het spoor en tussen de ArenA en de Ikea komen parken om te sporten en te ontspannen. Het gebied stimuleert mensen om veel te gaan lopen, fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken.

Ontwerp
Het nieuwe gebouw gaat bestaan uit een samengesteld volume van kantoren, woningen, voorzieningen en parkeren. Het volume van het nieuwe gebouw is bepaald aan de hand van de door de gemeente Amsterdam opgestelde gebiedsvisie, waarin de schaalmix Small – Medium – Large is vastgelegd. De schaalmix heeft als doel de massa van de bebouwing te verdelen over de kavel. Twee “large” volumes van verschillende hoogtes staan op een “medium” sokkel. Langs de corridor bevindt zich een “small” volume met grondgebonden woningen. Op deze manier sluit het plan zowel op de grotere stad als op de beleving op straat aan.

Het complex bestaat uit twee torens van circa 43 en 61 meter hoog die op de begane grond met elkaar zijn verbonden. Onder het gehele gebouw wordt een volledig verdiepte parkeerkelder met 107 parkeerplaatsen gerealiseerd. Tevens wordt op de begane grond en 1e verdieping ruimte geboden voor fietsen en scooters. In de hoge toren en gedeeltelijk op de begane grond worden in totaal 162 appartementen gerealiseerd, waarvan 32 bestemd zijn voor sociale huur en 130 appartementen voor middelhuur. De twee- en driekamerappartementen variëren in grootte van 57 tot 91 m² en beschikken allemaal over een eigen buitenruimte (balkon).

De tien verdieping tellende toren is bestemd voor kantoorruimtes (in totaal circa 9.600 m²). Elke verdieping beschikt over een buitenruimte, waarbij op een aantal verdiepingen ruime dakterrassen worden gerealiseerd. In de plint, die de torens met elkaar verbindt, komt onder andere een horecagelegenheid, sportschool en winkels.

De woon- en kantoortoren krijgen een gescheiden entree. De groene patio op de begane grond, grenzend aan de grondgebonden woningen, biedt toegang tot de horeca.

De architectuur van de verschillende volumes laat duidelijk de functie zien die zij herbergen. De kantoortoren wordt rondom voorzien van grote raampartijen die van vloer tot plafond lopen. De glasvlakken worden horizontaal onderbroken door witte betonbanden en verticaal door rood/terracotta gekleurde natuurstenen penanten/kolommen. De woontoren wordt voorzien van rood “terrazzo” (gepolijst) prefab beton, gecombineerd met antraciet aluminium puien die de gehele verdiepingshoogte beslaan. De grondgebonden (“small-scale”) woningen worden geheel opgebouwd uit hout, zowel constructief als in de afwerking. Zo wordt de gevel voorzien van zwart gebrand Shou Sugi hout in combinatie met een lichte kleur hout.

Het trottoir en de publiek toegankelijke buitenruimte krijgen een groen karakter en worden hoogwaardig ingericht.

Betrokken partijen
Architect: Dam & Partners B.V.
Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.
Installatieadviseur: Valstar Simonis B.V.
Bouwfysica & Brandveiligheid: Peutz B.V.
Ruimtelijke onderbouwing: BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu B.V.
Sloopwerkzaamheden: I. Deegen & Zn. B.V.

De uitvoerende partijen voor de realisatie van de nieuwbouw zijn nog niet bekend.

Duurzaamheid

In het project wordt met de bouw, gebruik van materialen en het in gebruik nemen van het gebouw het aspect duurzaamheid meegenomen. Alle dakvlakken worden benut om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsopgaven binnen het gebied. Denk hierbij aan regenopvang, daktuinen die de biodiversiteit vergroten en het opwekken van energie met zonnepanelen.

Het streven is om het casco van het gehele gebouw WELL-Gold te certificeren. Afhankelijk van de wensen van de huurders geldt dit tevens voor de afbouw/ inrichting van het gebouw. WELL is het eerste en enige certificeringssysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. De certificering richt zich op zeven aandachtsgebieden: lucht, water, licht, voeding, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Deze elementen zijn gebaseerd op medisch-wetenschappelijk onderzoek en vormen de basis van de WELL Building Standard.

Planning

De sloop van de twee panden aan de Paasheuvelweg 22A en B is momenteel in volle gang. Zodra de sloopwerkzaamheden gereed zijn wordt aansluitend gestart met de funderingswerkzaamheden. De gehele bouwtijd bedraagt circa 24 maanden. Het project wordt medio 2023 gefaseerd opgeleverd.

Start sloop: januari 2021
Start bouw: juni 2021
Bouwtijd: circa 24 maanden
Oplevering: juni 2023 (gefaseerd)

Nieuwsberichten
Overige informatie

Specifieke vragen over het project kunt u stellen via: Prpaasheuvelweg22@caransa.nl.

Wenst u op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van het project, dan kunt u onderstaand uw gegevens invoeren.