Nieuws | 17-12-2017

Start sloopwerkzaamheden Straat van Messina Amstelveen

Graag informeren wij u over de vorderingen van het toekomstige appartementencomplex aan de Straat van Messina 10 te Amstelveen.

De bouwvergunningsaanvraag voor het bouwplan ligt sinds april van dit jaar ter behandeling bij de gemeente Amstelveen. De sloopvergunning hebben wij inmiddels ter goedkeuring ontvangen. In de  eerste helft van oktober starten wij met de volledige sloop van de synagoge. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 16:00 uur. Het bouwverkeer zal uitsluitend gebruik maken van ons eigen terrein. Overlast wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.  Naar verwachting zullen de sloopactiviteiten eind november gereed zijn en kunnen wij beginnen met het bouwrijp maken van de grond.

Afhankelijk van het vergunningstraject bij de gemeente, streven wij ernaar om medio 2018 aan te vangen met de bouwwerkzaamheden. De bouwtijd bedraagt circa 17 maanden. De inschrijving voor de huurappartementen staat gepland in het 2e kwartaal van 2019.