Vergunning fase 1 Karel du Jardinstraat 61-65 verleend

De omgevingsvergunning voor fase 1 van de herontwikkeling van de Karel du Jardinstraat 61-67 is verleend. Fase 1 betreft de renovatie en herontwikkeling van de hoogbouw (Karel du Jardinstraat 61-65). Het voormalige stadsdeelkantoor wordt herontwikkeld naar 53 appartementen op een plint met maatschappelijke functies. De huidige parkeerkelder wordt gehandhaafd en is bestemd voor de gebruikers van het pand. Zowel de voor- als de achtergevel wordt gerenoveerd. Aan de achtergevel worden buitenruimtes voor de appartementen toegevoegd. Op het dak wordt een gezamenlijke daktuin (t.b.v. de bewoners van het pand) gerealiseerd waarop tevens zonnepanelen worden geplaatst.

Ten behoeve van de verbouwingswerkzaamheden van fase 1 wordt er een gedeelte van de laagbouw (Karel du Jardinstraat 67) gesloopt. Deze ruimte wordt benut als bouwplaats inrichting, denk hierbij aan het plaatsen van een mobiele bouwkraan, de opslag voor materiaal, bouwverkeer en de afvalcontainers. De sloopwerkzaamheden voor het gedeelte van de laagbouw zullen eind januari/ begin februari 2018 starten en nemen circa vijf á zes weken in beslag.

Voor de hoogbouw wordt een gevelsteiger geplaatst welke middels een schutting zal worden afgesloten als anti-inklim voorziening. Deze houten schutting bevat tevens toegangspoorten en bewegwijzering. De aannemer zal medio februari 2018 starten met inpandige sloopwerkzaamheden, het sloopwerk zal verdiepingsgewijs (van boven naar beneden) worden uitgevoerd. Om overlast naar de omwonenden te beperken worden er sparingen in de houten vloeren gemaakt om het afval inpanding omlaag te laten zakken naar de begane grond. Op de begane grond wordt het afval gescheiden, waarna het via de zijgevel (aansluitend op de gecreëerde bouwplaats) middels buiten gestalde afvalcontainers wordt afgevoerd. De totale sloopwerkzaamheden zullen circa 2,5 maand in beslag nemen. Doordat er verdiepingsgewijs gesloopt wordt kunnen de bouwwerkzaamheden al tijdens de sloopfase opgestart worden.

Rekening houdende met een bouwtijd van circa 12 maanden zal fase 1 eind 2018/ begin 2019 opgeleverd worden. Onderstaande ziet u een globale overall planning voor de verbouwing van fase 1.

De bouw wordt uitgevoerd door een vaste samenwerkingspartner van ons, de aannemer H&R Bouw B.V. uit Amsterdam.

Op onze projectwebsite www.kareldujardin.amsterdam treft u meer informatie omtrent het project.