Ontwerp

Aan de Zernikedreef 10 in Leiden staat een gebouw wat al enige tijd in onze portefeuille is en op dit moment ruimte biedt aan de Hogeschool van Leiden. Wij zijn voornemens om het huidige gebouw te slopen en een nieuw multifunctioneel gebouw te realiseren.

Leiden Bio Science Park
Het Leiden Bio Science Park is belangrijk voor Leiden als internationale kennisstad. Tot 2025 is het de bedoeling om steeds meer ruimte te bieden in het gebied voor bedrijfsgebouw, woningen en andere voorzieningen. In het LBSP komen kennis, talent en nieuwe onderzoeksmogelijkheden samen. Het gebied moet aantrekkelijk worden voor nieuwe (internationale) bedrijven in de sector ‘Life Science & Health’ om zich te vestigen.

Om deze doelen te bereiken heeft de Gemeente Leiden verschillende ambities voor het gebied. Denk hierbij aan gebouwen met compacte en alzijdige volumes, gebruik van bijzondere materialen en details, efficiënt en flexibel ruimtegebruik, terugbrengen van groen en uiteraard is duurzaamheid een belangrijk thema.

Ontwerp

De basis van het ontwerp is gemaakt door in te spelen op de wensen en ambities vanuit het Masterplan van het LBSP en de wensen vanuit de Gemeente Leiden.

Dam & Partners Architecten heeft het nieuwe gebouw ontworpen. Al in de eerste schetsontwerpen was het idee om het volume van het gebouw op te bouwen uit drie blokken. Een stapeling van drie lagen voor het programma; de plint, de hogeschool en de kantoren. Met de verschuivingen van de blokken is rekening gehouden met daglicht, de overstekken en het uitzicht naar de Archimedesweg en de Zernikedreef.

Bijzondere gevel
Duurzaamheid is een belangrijke factor bij de nieuwe ontwikkeling op de Zernikedreef. De gevel speelt hierbij een belangrijke rol. Op de groene gevel na, worden alle gevels bekleed met glaskeramiek. Het glaskeramiek is opgebouwd uit 100% recyclebaar glas.

De gevel van het onderste blok (de 1e verdieping t/m de 4e verdieping) aan de Archimedeswegzijde wordt voorzien van beplanting. De zogenaamde groene gevel.

Het ontwerp van de gevel sluit perfect aan bij de ambities van het Masterplan van het Leiden Bio Science Park; de alzijdige gevels, expressie van het gebouw door materiaalgebruik en details en een mix van een functioneel programma.

De nieuwe ontwikkeling zal een oppervlakte hebben van circa 14.500 m2 BVO, verdeeld over 10 bouwlagen.

Programma en functies
Naast kantoren is een belangrijke functie in het Leiden Bio Science Park onderwijs. Daarom zijn wij in gesprek met de Hogeschool Leiden om in de nieuwe ontwikkeling extra ruimte te creëren voor onderwijs. Vooralsnog zal die worden gevestigd op de eerste zes verdiepingen. De 7e t/m de 10e verdieping zijn gereserveerd voor kantoren. De exacte posities voor de laboratorium ruimte kunnen nog definitief bepaald worden, dit is in principe mogelijk op alle verdiepingen. De voorkeur gaat uit naar de 4e en 7e verdiepingen in verband met de grotere ruimte reservering boven het plafond.

In de volledig verdiepte kelder is ruimte voor circa 83 parkeerplaatsen.

Ontwerpteam
Eigenaar/ ontwikkelaar: Caransa Groep
Architect: Dam & Partners Architecten
Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
Installatieadviseur: Hiensch Engineering
Adviseur bouwfysica & brandveiligheid: Peutz
Ruimtelijke Onderbouwing: BRO

Duurzaamheid

Wij willen een gebouw maken, niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Daarom is duurzaamheid een belangrijk thema en is het de ambitie dat het gebouw voldoet aan de BENG eisen. BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) omvat de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Het is de ambitie om BENG3 (aandeel hernieuwbare energie) te maximaliseren.

Het gebouw wordt geheel gasloos en door warmte-koude opslag in de bodem wordt het gebouw verwarmd. Het doel is om zoveel mogelijk CO2 uitstoot te reduceren en tevens een lage MPG-score voor het gebouw te behalen. Door toepassing van duurzame, recyclebare en demontabele materialen is het mogelijk de gevel elementen, beglazing en technische installaties opnieuw in te zetten bij een nieuw te realiseren bouwproject.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met materiaalgebruik in relatie tot circulariteit. Zo wordt de gevel opgebouwd uit 100% gerecycled glas. Het productieproces bevat geen additieve stoffen, hierdoor wordt een lage CO2 uitstoot behaald. De gerecycelde glas panelen zijn demontabel en herbruikbaar.

De daken worden voorzien van retentiekratten Het zogenaamde retentiekrat heeft als functie het tijdelijk opslaan  van regenwater en/ of het vertraagd afvoeren hiervan. De belangrijkste reden dat waterberging en waterbuffering op daken wordt toegepast is het ontlasten van het riool.

De groene daken dragen bij aan biodiversiteit en een groene leefomgeving. Daarnaast werkt een groen dak verkoelend in de zomer en is het een extra isolatielaag in de wintermaanden. De zonnepanelen op het dak voorzien het gebouw van duurzaam opgewekte energie.

Zoals al omschreven in het ontwerp wordt één deel van de gevel voorzien van verticale beplanting. Een groene gevel reduceert CO2, verfraait het straatbeeld en zorgt voor een langere levensduur van de gevel. Daarnaast biedt de gevelbegroeiing een luchtzuiverende, hittebestendige en geluiddempende werking.

Planning

Op dit moment zijn wij druk bezig met het compleet maken van de vergunningstukken, zodat de vergunning nog in 2024 kan worden ingediend.

Voor nu staat eind 2025 op de planning om te starten met de bouw van de Zernikedreef 10.

Nieuwsberichten

Overige informatie

Wenst u op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van het project, dan kunt u onderstaand uw gegevens invoeren.

Specifieke vragen over het project kunt u stellen via przernikedreef10@caransa.nl.