Peugeot dealerbedrijf te Amsterdam

In samenwerking met Van Mossel Groep is er een nieuw Peugeot dealerbedrijf ontwikkeld op het perceel gelegen aan de Klokkenbergweg 29 te Amsterdam. Een uitstekende zichtlocatie op het bedrijventerrein Amstel III, langs de snelwegen A2 en A9. Het duurzaamheidsstreven BREEM-NL Excellent liep door het gehele ontwikkelingstraject: in de ontwerp-, sloop-, bouw-, opleverings- en gebruiksfase.

Ontwerp

Het nieuwe pand voor het Peugeot dealerbedrijf van Van Mossel Groep in Amsterdam Zuidoost is ontworpen als een flagshipstore. Dit wil zeggen dat de showroom een regionale functie heeft en relatief groot dient te zijn, zodat alle mogelijke Peugeot modellen, zo nodig in verschillende uitvoeringen, getoond kunnen worden.

In analogie met andere automobielbedrijven in het gebied is de showroom georiënteerd op de A2 en is de werkplaats naar de Klokkenbergweg gekeerd, waarlangs het perceel bereikbaar is. Gelet op de hoogte van de naastgelegen flagshipstore voor Audi en de ligging van het perceel is het programma van eisen aangegrepen om de gewenste kantoorruimten bovenop de showroom aan de snelwegzijde te stapelen om de voorgevel van het pand optimaal zichtbaar te maken.

Het feit dat een flagshipstore op deze locatie ingevolge de Corporate Identity & Design eisen van de fabriek een specifieke blauwe kleur dient te hebben (Blue Box concept) helpt daarbij ook.

Het gebouw is aan de zijde van de Klokkenbergweg eveneens verhoogd en dusdanig vormgegeven dat van een tweede voorgevel gesproken kan worden, waarmee tegemoet gekomen wordt aan eisen van de gemeente dienaangaande. Aan deze ingrepen ontleent het gebouw zijn specifieke vorm: relatief hoog aan de zijde van de A2 en de Klokkenbergweg en daar tussenin relatief laag.

Om te voorkomen dat het pand een blauwe monoliet zou worden zijn de gevels van de showroom ingevuld met grote glasvlakken en die van de werkplaats met vlakken van zilvergrijze sandwichpanelen in een afwijkende patroon.

Betrokken partijen:
Architect: Jacobs Architekten Eindhoven B.V.
Installatieadviseur: Wichers & Dreef B.V.
Begeleiding BREEAM proces: DGMR Bouw B.V.
Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.
Bouwkundige aannemer: Bouwgroep Moonen West B.V.
E-installateur: De Blaauw Installaties B.V.
W-installateur: Terberg Totaal Installaties B.V.

Duurzaamheidsmaatregelen

Sloopfase
Flora en Fauna
– Het plaatsen van vleermuiskasten
Hergebruik van materialen
– De materialen (ijzer, kunststof en beton) worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd, waarna deze geschikt worden gemaakt voor hergebruik
– Van het vrijgekomen puin wordt op locatie steenkorrel vervaardigd, ten behoeve van de fundatie voor de nieuw aan te brengen terreinverharding

Ontwerpfase
– Waterbesparende toiletafstelling en wasstraatinstallatie
– HR++ beglazing, hoogwaardige gevel-, vloer- en dakisolatie
– Installatie met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling, uitgevoerd in LED (binnen verlichting)
– Energiezuinige en prettige gebouw- en terreinverlichting
– Efficiënte warmtepomp voor koeling en verwarming
– Zonnepanelen op het dakvlak
– Gebruik van duurzame materialen (onder andere FSC hout)
– Zelfsluitende kranen
– CO2 regeling op ventilatie

Tijdens de bouw
– Bewuste omgang met afval, scheiden en minimaliseren
– Veilige en energiezuinige verlichting van de bouw
– Bewustzijn creëren van het energieverbruik tijdens de uitvoeringsfase
– Verbruik van drinkwater wordt tijdens de gehele uitvoeringsfase gemonitord
– Uitgangspunt is zoveel mogelijk prefabricage
– Toepassen FSC hout
– Uitvoering met BREEAM-NL gecertificeerde bedrijven, waarbij een milieubeleidsplan wordt opgesteld
– Veiligheidsexpert aanwezig, in het kader van VGM beleid

In gebruikname
– Monitoren van de installaties om comfort te verhogen
– Vervoersplan aanwezig voor werknemers en bezoekers
– De locatie is optimaal te bereiken via het openbaar vervoer (bus en trein)
– De PV panelen leveren zodanig energie op dat het gebruik van grijze energie wordt gereduceerd
– Laadpalen voor elektrische auto’s op het terrein, energie wordt opgewekt uit de aanwezige PV panelen
– Submeters voor water en elektriciteit maken gericht sturen op verbruik mogelijk
– Blijvende tentoonstellingsruimte nabij de entree
– Vertoning van informatie omtrent het energieverbruik en de teruglevering van energie en het verbruik van gas en de CO2 uitstoot
– Beplanting die volledig afhankelijk is van plaatselijke neerslag, gedurende alle seizoenen van het jaar
– Ten behoeve van de flora en fauna zijn er voorzieningen en groengebied aanwezig op het terrein

Energieverbruik

Totaal verbruik per jaar:
Elektriciteitsverbruik gebouwinstallaties
53.818 kWh (exclusief verlichting)
Elektriciteitsverbruik verlichting
69.881 kWh
Teruglevering PV panelen
33.286 kWh
Gas verbruik
6.791 m³
CO₂ uitstoot
63.075 kg

Totaal verbruik per m² BVO per jaar:
Elektriciteitsverbruik gebouwinstallaties
16,0 kWh/m² BVO (exclusief verlichting)
Elektriciteitsverbruik verlichting
20,1 kWh/m² BVO
Teruglevering PV panelen
9,6 kWh/m² BVO
Gas verbruik
1,94 m³/m²/BVO
CO₂ uitstoot
18,1 kg/m²/ BVO

BREEAM-NL

BREEAM-NL proces
In 2014 formuleerde het ontwerpteam bestaande uit de opdrachtgever Caransa Groep B.V., exploitant Van Mossel Groep, BREEAM-NL expert DGMR en architect Jacobs Architekten Eindhoven gezamenlijk de duurzaamheidsambitie BREEAM-NL Excellent.

De investering die gekoppeld is aan deze hoge ambitie wordt deels terugverdiend met exploitatievoordelen en investeringsaftrek. Daarnaast levert het bovenal een beter gebouw op: gezonder, groener en schoner.

BREEAM-NL credits
Op 10 maart 2015 hebben wij het “Nieuwbouw Ontwerpcertificaat” mogen ontvangen met een mooie score van 81,95%.

Op 20 april 2016 hebben wij het “Nieuwbouw Oplevercertificaat” mogen ontvangen met een mooie score van 78,14%, classificatie Excellent****.