Historie

De Riekerhof, ontworpen door architect G. Husslage, is omstreeks 1975 gebouwd. De Riekerhof maakte deel uit van het, voor de oorlog opgestelde, Algemeen Uitbreidingsplan: het AUP.

Het gebouw waarin 136 bejaardenwoningen werden gerealiseerd op een plint van maatschappelijke voorzieningen, is in opdracht van N.V. LEBO gebouwd. Het gebouw heeft tot 2021 altijd dienst gedaan als woon- en zorgcomplex. Sinds 2021 wordt De Riekerhof bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne.

Ontwerp

Bestaande situatie
De Riekerhof bevindt zich in een gemengd gebied waarbinnen onder andere kantoorbestemmingen, woningen, maatschappelijke bestemmingen en gemengde bestemmingen voorkomen. De Riekerhof is een woon-zorgcomplex waarin ruimte wordt geboden aan 136 zorgwoningen. Op de begane grond en de 1e verdieping zijn bergingen, ondersteunende functies, horeca en een aantal overige maatschappelijke voorzieningen (o.a. fysiotherapeut) aanwezig. Daarnaast is er een kinderdagverblijf met eigen buitenruimte in het gebouw gevestigd.

Woon-zorgcomplex De Riekerhof heeft momenteel een gedateerde uitstraling. Door de renovatie wordt onder andere invulling gegeven aan de stedelijke vernieuwing binnen de wijk.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie worden 146 tweekamer huurappartementen gerealiseerd. Het aantal intramurale woningen neemt ten opzichte van de huidige situatie af van 136 naar 80 woningen, het aantal seniorenwoningen dat wordt toegevoegd bedraagt 66. De seniorenwoningen, variërend in grootte van circa 57 tot 69 m², worden gevestigd in de bovenste vier bouwlagen. Alle woningen worden voorzien van een eigen balkon. Op de begane grond worden de maatschappelijke ruimtes zoals de fietsenstalling, bergingen, de gemeenschappelijke ruimte, het café/ restaurant, de recreatiezaal en de binnentuin gerealiseerd. Daarnaast komt een kinderdagverblijf terug op de begane grond, met eigen buitenruimte.

Het bestaande gebouw wordt tot een beton-casco gesloopt, alleen het betonnen skelet (vloeren, kolommen, trappenhuizen en dragende wanden) blijft staan. Aan de oostzijde wordt een deel van de bestaande plintbebouwing gesloopt. Hierdoor ontstaat een groene ruimte langs de Derkinderenstraat en een betere zichtrelatie tussen de voorzieningen op de begane grond en de passanten op de Derkinderenstraat. Vanuit het beton-casco wordt het gebouw opnieuw opgebouwd.

Aan de noordzijde wordt een atrium gecreëerd door het plaatsen van een glazen gevel en dak op een aantal meter vanaf de huidige gevellijn. Hiermee ontstaat een betere zichtrelatie tussen gebouw en de openbare ruimte. Het atrium (wintertuin) zorgt voor een grotere verblijfsruimte en wordt benut als entreegebied en ontmoetingsplek. De woningen worden aan de zijde van het atrium ontsloten middels een galerij. Soms worden de galerijen over meerdere etages gekoppeld door de toevoeging van een insteek verdieping waar bewoners van het complex elkaar kunnen ontmoeten en waardoor de sociale cohesie onder de buren wordt versterkt.

De zuidgevel wordt van de vloer tot plafond voorzien van glazen puien. Aan de zuidgevel worden op alle verdiepingen nieuwe balkons gerealiseerd voor de woningen. De woningen zijn zo ingedeeld dat de woonkamer/ keuken grenst aan de buitenruimte (zuid) en de slaapkamers aan de galerij/ atriumzijde (noord).

Momenteel heeft het parkeerterrein een vrij sobere uitstraling met enkel bestrating en weinig groen. In de nieuwe situatie wordt het parkeerterrein van De Riekerhof opnieuw ingedeeld. Er wordt voor de auto’s een gezamenlijke in- en uitrit gerealiseerd aan de westzijde en het zogenaamde “voorplein” voor de hoofdentree krijgt een kleine rotonde. Het voorplein is primair bedoeld als voetgangersgebied en incidenteel toegankelijk voor het afzetten en ophalen van bewoners en gebruikers die rolstoelafhankelijk of slecht ter been zijn.

Materialisatie
De uitstraling van de gevel wordt aangepast door het gebruik van een licht zandkleurige baksteen in combinatie met bruingrijze aluminium kozijnen. Ook de glazen gevel van het atrium is opgebouwd uit aluminium profielen in deze bruingrijze kleur. De onderzijde van de balkons aan de zuidgevel wordt voorzien van warm gekleurd hout.

De materialisatie van de buitengevel wordt tevens verwerkt in het interieur. Op de wanden en aan de onderzijde van de galerijen is de warmte van de licht getinte houten stroken voelbaar. In het atrium worden de trappen, kozijnen en woningtoegangsdeuren opgebouwd uit bruin grijs aluminium. Door een zorgvuldige toepassing van rustige tinten en een bescheiden hoeveelheid verschillende materialen wordt het gebouw nieuw leven ingeblazen en krijgt het een chique uitstraling die past bij de huidige tijdsgeest.

Groenontwerp
Het groenontwerp speelt een belangrijke rol in de plannen voor de nieuwe Riekerhof. Landschapsarchitect MOSS Amsterdam was dan ook in een vroeg stadium betrokken bij het project. In het groenontwerp wordt een binnen- en buitenlandschap geïntegreerd waar ruimte is voor groen, ontmoeting en dagelijks verkeer. Het voor- en het achterplein wordt verbonden door een inpandige wintertuin met doorlopende vormen. Door gebruik van verschillende bestrating en texturen worden de functies van het buitenterrein van elkaar onderscheiden, zoals het parkeergedeelte, de rijbaan, het voorplein en de looppaden. Een combinatie van siergrassen, struiken en hoge en lage bomen bepalen het groenaanzicht van De Riekerhof. Daarnaast wordt er diverse straatmeubilair geplaatst in het atrium en op het voor- en achter terrein.

Op de drie lage daken worden daktuinen gerealiseerd. De beplanting varieert van lage tot hoge beplanting tot circa 150cm.

Samenwerkende partijen
Architect: Boparai Associates Architekten
Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V.
Installatieadviseur: Hiensch Engineering
Bouwfysica & brandveiligheid: Peutz B.V.
Ruimtelijke onderbouwing: BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu B.V.

Duurzaamheid

Het project wordt, overeenkomstig met de vereisten van de Hemelwaterverordening Amsterdam, regenbestendig. Dat houdt in dat op de locatie voldoende waterretentie plaatsvindt. Het grootste deel wordt opgevangen op de lage groendaken middels retentiekratten, het resterende deel wordt opgevangen in de nieuw aan te leggen buffer kelder onder het atrium. Een retentie dak heeft als functie het tijdelijk opslaan van regenwater en/ of het vertraagd afvoeren hiervan. De belangrijkste reden dat waterberging en waterbuffering op daken toegepast wordt is het ontlasten van het riool.

De groene daken dragen bij aan biodiversiteit en een groene leefomgeving. Daarnaast werkt een groen dak verkoelend in de zomer en is het een extra isolatielaag in de wintermaanden. Een groen dak zorgt er tevens voor dat het regenwater langer wordt vastgehouden waarna het water geleidelijk wordt afgevoerd. Het wegstromen van het water kan wel tot 45% worden beperkt ten opzichte van een niet-groen dak.

Het bestaande casco wordt voor het overgrote deel hergebruikt en overeenkomstig de bestaande situatie blijven grote delen van de begane grond en 1e verdieping nagenoeg vrij indeelbaar. Er wordt gebruik gemaakt van FSC gecertificeerd hout.

De nieuwe Riekerhof wordt aangesloten op de stadsverwarming. Het hoge dak wordt voorzien van zonnepanelen.

In het nieuwe plan worden op de kopse kanten van het gebouw, in het metselwerk, nest- en verblijfplaatsen voor de vogels en vleermuizen gemaakt.

Planning

Momenteel is de omgevingsvergunning in behandeling bij de gemeente Amsterdam. De aanvraag is eind 2023 ingediend.
Het streven is om Q1-2025 te starten met de sloop- en verbouwingswerkzaamheden.

Nieuwsberichten

Overige informatie

Wenst u op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van het project, dan kunt u onderstaand uw gegevens invoeren.

Specifieke vragen over het project kunt u stellen via prriekerhof@caransa.nl