Aanvang bouwwerkzaamheden Straat van Messina

De omgevingsvergunning voor de realisatie van het appartementencomplex is door de gemeente Amstelveen verleend.

Het perceel is geheel vrij van opstallen; de synagoge is eind 2017 gesloopt en de populieren zijn in maart 2018 door de gemeente Amstelveen gekapt.
4 juni wordt gestart met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden, hierbij valt te denken aan het vlak maken van het perceel en het inrichten van de bouwplaats (plaatsing bouwhekken, creëren van een inrit voor het bouwverkeer, plaatsing van bouwketen, ed.). Zodra het perceel vlak is gemaakt en de bouwplaats is ingericht wordt in week 26 gestart met de plaatsing van de damwanden, het aanbrengen van de damwanden duurt circa twee weken. Daarop volgend worden in week 28/29 de funderingspalen aangebracht, deze werkzaamheden nemen circa 3 weken in beslag. Wanneer alle 110 funderingspalen geplaatst zijn wordt er gestart met het ontgraven van de grond tot het diepteniveau waarop de kelderbak wordt aangebracht.

Onderstaand treft u een 6-wekenschema van de bouwwerkzaamheden, deze vernieuwen wij om de zes weken. Wij doen ons uiterste best om de bouwoverlast, daar waar mogelijk, tot een minimum te beperken.

Rekening houdende met een bouwtijd van circa 17 maanden, is het appartementencomplex eind 2019/begin 2020 gereed. De start verhuur van de 24 appartementen vindt plaats in het 2e kwartaal van 2019.

De bouw wordt uitgevoerd door een vaste samenwerkingspartner van ons, aannemer H&R Bouw B.V. uit Amsterdam. De damwanden en funderingspalen worden aangebracht door gebr. Van ’t Hek funderingstechnieken en het grondwerk zal door Sturm Zaandam B.V. verzorgd worden.

Indien u verdere vragen heeft omtrent het project kunt u deze stellen via straatvanmessina@caransa.nl. Op onze projectwebsite www.straatvanmessina.nl treft u meer informatie omtrent het project.